Monthly Archives: June 2015

2015 narasimhar brahmOthsavam

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

June 26th to July 5th

kathUrirangan swamy’s Album – https://picasaweb.google.com/111085385486355286722/THIRUVALLIKENISRINARASIMHASWAMIBRAHMOTSAVAM260615To050715 

IMG_8726 IMG_9411

IMG_9754IMG_9937

IMG_0285 IMG_0991

IMG_1361 IMG_1428

IMG_2131

IMG_2309IMG_2825

IMG_2855 IMG_3111 IMG_3763

IMG_4532

Thanks to srI kanakarAj kumAr for the pictures.

 

2015 samprOkshaNam

srI:
srImathE satakOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImath varavaramunayE nama:

June 8th to 12th

Some pictures

IMG_7241vimAnam/gOpuram

IMG_7534srI rAma parivAr puRappAdu

IMG_7868srI pArtharasArathy with srI dhEvi and bhU dhEvi thAyArs

IMG_7828ANdAL nAchiyAr

IMG_7797emperumAnAr and maNavALa mAmunigaL

Invitation

11430131_1601917190046220_3410568151191653970_n

11393199_1601917243379548_8988707055824325082_n

11401028_1601917293379543_7059281188356308676_n

11051926_1601917343379538_8216582842071032693_n